Seller
Your price
£51.00
RRP: £65.00
Save £14.00 (22%)
Dispatched within 4-6 working days.

CBAC TGAU Almaeneg - Llyfr Athrawon

Format: Paperback / softback
Language: German
Publisher: Crown House Publishing, Camarthen, United Kingdom
Published: 14th Jul 2017
Dimensions: w 203mm h 254mm d 8mm
Weight: 310g
ISBN-10: 1785832484
ISBN-13: 9781785832482
Barcode No: 9781785832482
Synopsis
Crown House Publishing have worked closely with WJEC on textbooks for modern foreign languages covering the reformed GCSEs for Wales, taught from 2016 and awarded for the first time in 2018. These textbooks, covering the French, German and Spanish GCSE qualifications, have been designed in conjunction with examiners, specification developers and experienced teachers to support learners through the challenges of the new specifications. The teacher guides provide guidance notes, answers to all the questions and exercises in the textbooks, as well as an audio CD and listening transcripts. The teacher guides are complete with detailed planning information, as well as schemes of work for two and three year programmes of study. Mae Crown House Publishing wedi gweithio'n agos gyda CBAC ar gyfres newydd o werslyfrau ar gyfer ieithoedd tramor modern, sy'n cyd-fynd a'r cymwysterau TGAU diwygiedig yng Nghymru, i'w haddysgu o 2016 ymlaen a'u dyfarnu am y tro cyntaf yn 2018. Mae'r gwerslyfrau hyn, ar gyfer cymwysterau TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg, wedi cael eu dylunio ar y cyd ag arholwyr, datblygwyr y manylebau ac athrawon profiadol, i gefnogi dysgwyr drwy heriau'r manylebau newydd. Mae'r llyfr athrawon yn darparu nodiadau canllaw, atebion i'r holl gwestiynau ac ymarferion yn y gwerslyfrau, yn ogystal a CD sain a thrawsgrifiadau gwrando. Mae gwybodaeth cynllunio manwl yn y llyfr athrawon hefyd, yn ogystal a chynlluniau gwaith ar gyfer rhaglenni astudio dwy a thair blynedd.

New & Used

Seller Information Condition Price
-New£51.00
+ FREE UK P & P

What Reviewers Are Saying

Be the first to review this item. Submit your review now