Seller
Your price
£4.75
Out of Stock

Ar Aghaidh Linn

Leabhar Saothair. Gaeilge Duitse

Format: Paperback
Publisher: Gill, Dublin, Ireland
Imprint: Gill & Macmillan Ltd
Published: 31st Dec 1993
Dimensions: h 240mm
ISBN-10: 0717120872
ISBN-13: 9780717120871
Barcode No: 9780717120871
Synopsis
Seo e an teacsleabhar do na scolairi sa dara agus sa triu blain ata ag ullmhu don Teastas Soisearach - Bonnleibheal agus doibh siud ata ag ullmhu don Teastas Soisearch - Gnathleibheal ach nach bhfuil du chun cinn sasuil a dheanamh acu. Ta caisead, leabhar saothair agus lamhleabhar an oide da chuid fein ag gabhail leis an teacsleabhar seo. Freastalaionn Gaeilge Duitse ar riachtanais iomlana na scolairi, Ta eisteacht, labhairt, leitheoireacht, scribhneoireacht agus gramadach fite go dluth lena cheile ann. Ta leagan amach taitneamhach ildaite ar chuile theacsleabhar sa tsraith. Ta gach aonad bunaithe ar theama ina bhfuil abhar udarach siumiuil: fograi, comhraithe, danta, agus giotai prois. Ta abhar na gcaisead bunaithe ar abhar na n-aonad. Daoine oga na cainteori, agus abhair suime do dhaoine oga ata i gceist: fograi, iarratais, comhraite. Ta cleachtai bresie ar gach aonad sa leabhar saothair.

New & Used

Seller Information Condition Price
-New
Out of Stock

What Reviewers Are Saying

Be the first to review this item. Submit your review now