Seller
Your price
£3.95
Out of Stock

Arbed Ailddefnyddio Ailgylchu

By (author) Nicky Scott
Illustrated by Axel Scheffler
Genres: The environment
Format: Paperback
Publisher: Green Books, Totnes, United Kingdom
Published: 1st Jan 1990
Dimensions: w 150mm h 150mm d 20mm
Weight: 500g
ISBN-10: 1903998611
ISBN-13: 9781903998618
Barcode No: 9781903998618
Synopsis
Mae ailgylchu yn naturiol, mae'n arbed adnoddau ac yn lleihau gwaredu gwastraff. Mewn byd o negeseuon cymysg, lle'r ymddengys problemau amgylcheddol mor enfawr fel na fedrwn ni fel unigolion gael effaith arnynt, un o'r ffyrdd hawsaf o gael effaith gadarnhaol ar ein byd yw lleihau faint o wastraff yr ydym ni'n gynhyrchu, ac ailgylchu a chompostio. Os ydych am ysgafnhau eich bin, hyd yn oed fymryn bach, dyma lyfr fydd yn eich helpu. Mi fydd pob cyfraniad, waeth pa mor fach, yn helpu. Rhowch gynnig arni - gallwch wneud gwahaniaeth!

New & Used

Seller Information Condition Price
-New
Out of Stock

What Reviewers Are Saying

Be the first to review this item. Submit your review now