Seller
Your price
£12.99
Out of Stock

Is Leatsa i

Teacsleabhar. Gaeilge Duitse

Format: Paperback
Language: Irish
Publisher: Gill, Dublin, Ireland
Imprint: Gill & Macmillan Ltd
Published: 31st Dec 1992
Dimensions: h 240mm
ISBN-10: 0717118592
ISBN-13: 9780717118595
Barcode No: 9780717118595
Synopsis
Is Leatsa i : seo e an chead teacsleabhar sa tsraith Ta caisead, leabhar saothair agus lamhleabhar an oide ag gabhail leis Freastalaionn 'Is Leatsa i' ar riachtanais iomlan na scolairi. Ta Eisteacht, Labhairt, Leitheoireacht, Scribhneoireacht agus Gramadach fite go dluth lena cheile ann. Ta leagan amach taitneamhach ildaithe air. Ta gach Aonad bunaithe ar theama ina bhfuil abhar udarach, suimiuil - fograi, comhraithe, danta, agus giotai prois. Ta abhar an chaiseid bunaithe ar abhar na nAonad. Daoine oga na cainteoriri agus abhar suime do dhaoine oga ata i gceist - fograi, iarratais, comhriate. Ta cleachtai breise ar gach Aonad sa Leabhar Saothair.

New & Used

Seller Information Condition Price
-New
Out of Stock

What Reviewers Are Saying

Be the first to review this item. Submit your review now