Seller
Your price
£17.95
RRP: £24.99
Save £7.04 (28%)
Dispatched within 2-3 working days.

Cyfaill Pwy o'r Hen Wlad?

Gwasg Gyfnodol Gymraeg America 1838-66

By (author) Rhiannon Williams
Format: Paperback / softback
Language: Welsh
Publisher: University of Wales Press, Wales, United Kingdom
Published: 15th Mar 2017
Dimensions: w 138mm h 223mm d 34mm
Weight: 455g
ISBN-10: 1786830582
ISBN-13: 9781786830586
Barcode No: 9781786830586
Synopsis
Dyma gyfrol sy'n ymdrin a hanes Cymry America yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, trwy lygaid y wasg gyfnodol Gymraeg. Cynrychiolai'r cyfnod rhwng 1838 ac 1866 ei hoes aur, ond ychydig iawn o ymchwil sydd wedi darlunio hynt a helynt yr ymfudwyr o Gymru trwy ddefnyddio cyfnodolion fel ffynonellau cynradd. Fel cyfrwng cyfathrebu allweddol yn yr oes honno, rhoddent lwyfan i'r Cymry drafod pynciau'r dydd yn eu mamiaith. Prin bod unrhyw un yng Nghymru heb ryw gysylltiad teuluol ag America, neu'n adnabod rhywun sydd wedi ymfudo, ac yn yr un modd mae gan ddisgynyddion y Cymry yn America ddiddordeb yn eu hetifeddiaeth - mae bwrlwm y cymdeithasau Cymreig yn ffynnu o hyd ar draws y cyfandir, a dathliadau Gwyl Ddewi a chymanfaoedd mor fyw ag erioed. Eto i gyd, ychydig iawn a wyddant fod gwasg Gymraeg fywiog ar un adeg yn gwasanaethu'r Cymry yn eu gwlad fabwysiedig.

New & Used

Seller Information Condition Price
-New£17.95
+ FREE UK P & P

What Reviewers Are Saying

Submit your review
Newspapers & Magazines
'Cawn yma flas ar fwrlwm ac egni diwylliant Cymraeg yr Unol Daleithiau yng nghyfnod yr ymfudo mawr ynghyd a darlun byw o lafur William Rowlands ac eraill a wasanaethodd gymunedau helaeth o Gymry America, eu gobeithion a'u rhwystredigaethau. Dyma ychwanegiad gwerthfawr at gorff cynyddol o waith sy'n esbonio pwysigrwydd ac arwyddocad America i'r profiad Cymreig.' - Yr Athro D. Densil Morgan, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; 'Yn archwiliad rhyngddisgyblaethol cyfoethog, treiddgar a dadlennol ar wasg gyfnodol Gymraeg America yn negawdau canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg bydd y gyfrol bwysig hon yn ddarllen hanfodol i unrhyw un sydd a diddordeb yn llenyddiaeth, crefydd, iaith a phrofiadau rhyngwladol y Cymry.' - Athro Bill Jones, Prifysgol Caerdydd